#Möchte helfen – Türkisch

Hakkımızda

Biz farklı dönemlerden ve farklı fakültelerden bir araya gelmiş Mainz
Üniversitesi öğrencileriyiz. Amacımız ücretsiz olarak Sığınmacı- ve Yabancılar
Hukuku hakkında hukuki danışmanlık sunmaktır. Özel olarak geliştirilen eğitim
programları yoluyla öğrencilerin Sığınmacı- ve Yabancılar Hukukunda yeterli
bilgiye sahip olmaları ve bilgilerini pratikte kullanabilmeleri sağlanılmştır.
Böylelikle hem öğrencilere gerçek sorunlarla karşılaştıklarında teorik bilgilerini
uygulamaya geçirmeleri hem de sığınmacıların toplumumuza uyumu
kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Örnek olarak resmi mercilerde karşılaşacakları
sorunların cözümünde severek yardıma hazır bulunduğumuzu belirtiriz. Aynı
zamanda sığınmacılara karşı ön yargıların ortadan kaldırılması için bir katkı
sunmak en önemli hedeflerimiz arasında yeralmaktadır.